Hoeveel ton nucleair afval heeft men jaarlijks van een kernreactor van 1000 MW ?

Hoeveel ton nucleair afval heeft men jaarlijks van een kernreactor van 1000 MW ?

Nicole
Berchem

Kernafval vertegenwoordigt 1 % van al het giftig afval dat onze menselijke en industriële activiteiten jaarlijks produceren.  Het NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen) is verantwoordelijk voor het beheer van radioactief afval afkomstig uit elektriciteitsproductie en van het gebruik van radioactieve substanties, onder meer in de geneeskunde, de landbouw en de industrie. Zij waakt over de continue bescherming van mens en omgeving tegen de potentiële gevaren van radioactief afval. Het NIRAS heeft berekend dat het totale volume van radioactief afval - afkomstig uit alle nucleaire activiteiten - dat ze vanaf heden tot 2070 zal beheren, overeen zal komen met de oppervlakte van een voetbalterrein en dit tot op 11m hoogte. 1% van dit volume vertegenwoordigt hoogradioactief afval, 99% is laag en gemiddeld radioactief afval. Hiervan kan 97% gerecycleerd worden en kan slechts 3% niet opnieuw gebruikt worden - dit is dus het eigenlijke restafval.Er is continu onderzoek is naar manieren om het afval te beperken. Daar zijn zowel economische redenen voor als redenen die te maken hebben met milieuzorg en maatschappelijke aanvaarding. Enkele voorbeelden:• Zowel op het vlak van uitbating als bij het ontwerp van kerncentrales worden grote inspanningen geleverd. Zo is bijvoorbeeld in Frankrijk de hoeveelheid kortlevend radioactief afval tussen 1985 en vandaag tot een derde teruggebracht.• Onderzoek en ervaring hebben het ook mogelijk gemaakt om vooruitgang te boeken op het vlak van conditioneren, compacteren en verbranden van het afval. Resultaat? Een volumevermindering. Het opwerken van gebruikte splijtstof, of de zogenaamde gesloten kringloop, laat toe 97 % uranium en plutonium te recupereren. Daardoor moet slechts 3% van het oorspronkelijk gewicht van de splijtstof als radioactief afval behandeld worden. België heeft ervaring opgebouwd met de gesloten kringloop. 670 ton splijtstof van de Belgische centrales werd behandeld in de fabriek AREVA in La Hague, in het noorden van Frankrijk. De gerecupereerde splijtstof werd volledig gerecycleerd om elektriciteit te produceren in Doel en Tihange. De regering heeft de opwerking en recyclage in 1993 opgeschort, in afwachting van de beslissing rond definitieve berging van nucleair afval in België. Andere Europese landen gebruiken dit proces nog altijd. Een alternatieve keuze, voornamelijk om het volume radioactief afval aanzienlijk te beperken• De Belgische regering steunt het project MYRRHA, een voor de wereld unieke multidisciplinaire onderzoeksinfrastructuur van het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol die o.m. tot doel heeft de verwerking van kernafval te bestuderen. Dit project zal het onderzoek naar en de ontwikkeling van het verbranden van hoogradioactief kernafval bevorderen. Verbranding bestaat erin afval met een heel lange levensduur te splitsen en om te zetten in afval met een veel lagere radiotoxiciteit: we noemen dit ‘transmutatie’.